Cementys lắp đặt thiết bị chẩn đoán, chẩn đoán, giám sát công trình hạ tầng

Cementys là một công ty có tư cách pháp nhân độc lập, chuyên về lĩnh vực lắp đặt thiết bị, giám sát và tối ưu hoá việc duy trì công trình hạ tầng lâu năm.

Cementys thực hiện các giám định kỹ thuật cộng thêm các phép đo có tính chính xác cao cho phép đảm bảo tính toàn vẹn và bảo trì vận hành của kết cấu hạ tầng lâu năm.
Kiểm tra, Chẩn đoán, Tính lại, Điều chỉnh

Number of employees

.31/5

Cementys' rating as an employer by employees

Number of project abroad

Number of railway prisms placed on Le Grand Paris Express
AES-SONEL
TECHNIP
FUGRO
DGA
BOURGES
AIRBUS
CEA
RATP
SUNSEA7
BOUYGUES
KAZATOM
EXXONMOBIL
FMC-TECHNOLOGIES
TRELLEBORG
BENAITEAU

Khách hàng tin tưởng chúng tôi