Cementys công trình hạ tầng

Cementys là một công ty có tư cách pháp nhân độc lập, chuyên về lĩnh vực lắp đặt thiết bị, giám sát và tối ưu hoá việc duy trì công trình hạ tầng lâu năm.

Cementys thực hiện các giám định kỹ thuật cộng thêm các phép đo có tính chính xác cao cho phép đảm bảo tính toàn vẹn và bảo trì vận hành của kết cấu hạ tầng lâu năm.
Kiểm tra, Chẩn đoán, Tính lại, Điều chỉnh

Number of employees

.31/5

Cementys' rating as an employer by employees

Number of project abroad

Number of railway prisms placed on Le Grand Paris Express
HALLIBURTON
ROSATOM
TECHNIP
SUNSEA7
RHODIA
Demathieu Bard
MINISTERE-DE-LA-DEFENSE
TOTAL
BOURGES
AEROPORT-DE-PARIS
EAU-DE-PARIS
MINISTERE-ECOLOGIE-CETE
SPMR
DGA
Brézillon

Khách hàng tin tưởng chúng tôi